elso

ujrakezdek

Norvégia nem létezik. Slavoj Zizek a menekült krízisről

1970. január 01. - littke

Az alábbi egy fordítás, a London Review of Books (Online) hetilap szeptember 9-i számából. A szerző, Slavoj Zizek, világszerte ismert szlovén egyetemi tanár, marxista.

Az alábbi egy fordítás, a London Review of Books (Online) hetilap szeptember 9-i számából. A szerző, Slavoj Zizek, világszerte ismert szlovén egyetemi tanár, marxista.

A menekültek áradata Afrikából és a Közel Keletről Nyugat Európába olyan szimptómákat váltott ki, amik hasonlóak ahhoz, amit akkor tanúsítunk, amikor végzetes betegségünkről értesülünk, ahogyan azt sematikusan Elizabeth Kübler-Ross leírja a Halál és a hozzá vezető út című klasszikus tanulmányában. Először jön a tagadás: „Nem komoly, ne foglalkozzunk vele” (ezt már nem halljuk). Ezután jön a düh – hogy történhet ez meg velem? – ami kitör, akkor, amikor a tagadni tovább lehetetlen: „A menekültek fenyegetik életmódunkat, muszlim fundamentalisták bujkálnak közöttük, meg kell állítani őket!” Van alkudozás: „OK, egyezzünk meg kvótákban, legyenek menekült táboraik saját országaikban.” Van depresszió: „Elvesztünk, Európa Európisztán-ná válik!” Amit még nem láttunk, az Kübler Ross ötödik stádiuma, az elfogadás, ami ebben az esetben egy összeurópai tervet jelentene, ami a menekültekkel foglalkozna.

Mi a teendő? A közvélemény élesen megosztott. Baloldali liberálisok fel vannak háborodva, hogy Európa ezreket hagy a Földközi tengerbe fulladni: mondják, Európa szolidaritást kellene, hogy mutasson és az ajtait ki kellene nyitnia. Emigráns ellenes populisták azt mondják, hogy életmódunkat meg kell védenünk: a bejönni szándékozók oldják meg maguk problémáikat. Egyik megoldás sem tűnik jónak, de melyik a rosszabb? Hogy Sztálint idézzem, egyik rosszabb, mint a másik. A legnagyobb hipokriták azok, akik nyílt határokat akarnak. Tudják, hogy ez nem lesz népszerű, forradalomba ütközne, azonnal, Európa szerte. A jólelket játsszák meg, ami felsőbb rendű a valós világnál, mialatt elégedetten élnek abban. A migráns ellenes úgyszintén nagyon is jól tudja, ha magukra hagyjuk őket, Afrika és a Közel Kelet népei nem fogják a problémáikat maguk megoldani. Miért nem? Mert mi nyugat-európaiak ebben őket megakadályozzuk. A nyugati beavatkozás Líbiában volt az, ami azt az országot a káoszba fordította. Az USA támadta meg Irakot és ezzel azokat a körülményeket alapozta meg, amik az Iszlám Állam létrejöttét lehetővé tették. A Közép Afrikai Köztársaság jelen polgárháborúját a keresztény dél és a muszlim észak között nemcsak az etnikai gyűlölet kirobbanása, hanem északon az olaj felfedezése váltotta ki: Franciaország és Kína harcol ennek megszerzéséért proxijaikon keresztül. A világ éhsége az ásványokért, ideértve coltant (fordító: columbite vagy tantalite), kobaltot, gyémántot és a rezet, volt az, ami csillapította a hadurakat a Demokratikus Kongóban, az 1990-es években és a kora 2000-esekben.

Ha tényleg meg akarjuk állítani a menekültek áradatát, akkor fontos beismernünk, hogy legtöbbjük „bukott országokból” jön, ahol a hatóságok többé kevésbé nem működnek: Szíria, Irak, Líbia, Szomália, Kongó és így tovább. Az állami hatóság szétesése nem egy helybeli tünemény, hanem a nemzetközi politikának és a globális gazdaságnak, néhány esetben a Nyugat beavatkozásának - mint Líbia és Irak - a közvetlen eredménye. (Meg kell jegyezni, hogy a Közel Kelet „bukott államai” bukásra lettek ítélve már az első világháború után, az angolok és franciák által húzott határok miatt.)

Nem lehet nem észrevenni, hogy a Közel Kelet leggazdagabb országai (Szaúd-Arábia, Kuvait, az Emirátus, Qatar) jóval kevésbé nyitottak menekültek befogadására, mint a nem olyan gazdagok, (Törökország, Egyiptom, Irán, stb.) Szaúd-Arábia még vissza is küldött muszlim menekülteket Szomáliába. Azért lenne ez, mert Szaúd-Arábia egy vallásos teokrácia, akik idegeneket képtelenek maguk között megtűrni? Igen, de Szaúd-Arábia függősége az olaj jövedelemre őket a Nyugatba beágyazott gazdasági partnerré tette. Komoly nemzetközi nyomásnak kellene lennie a Szaudikra (és Kuvaitra és Qatarra és az Emirátusra) hogy a menekültek nagy részét átvegyék, főképpen a Szaudikra, akik különös felelősséggel tartoznak a jelen szíriai helyzetért, mivel támogatják az Asszad ellenes lázadókat.

A rabszolgaság új formája jellemző ezekre a gazdag országokra: az arab félszigeten emigráns munkások milliói meg vannak fosztva elemi polgári jogaiktól és szabadságuktól, Ázsiában milliónyi dolgozó él izzasztó műhelyekben, amiket mint koncentrációs táborokat szerveztek meg.  De vannak példák otthonunkhoz közelibbre is. 2013 december 1-jén, Pratóban, Firenze közelében, egy kínai ruhagyár leégett, hét dolgozó halt meg, akik egy papírmasé hálóterem tákolmányba szorultak be. „Senki sem mondhatja, hogy ezen meg volt lepődve” - jegyezte meg Robert Pistonina, a helybéli szakszervezet tagja, „mert éveken keresztül mindenki tudta, hogy emberek százai, ha nem ezrei élnek és dolgoznak, majdnem hogy rabszolgaként Firenze és Prato között. Több mint négyezer kínai műhely van Pratóban, és úgy mondják. kínai emigránsok ezrei élnek illegálisan a városban, napi 16 órát dolgozván a nagy árusító hálózatok műhelyeiben.

Az új rabszolgaság nemcsak Shanghai vagy Dubai vagy Qatar külterületeire szorítkozik. Köztünk van, csak nem látjuk. Az olcsó munka strukturális velejárója a mai globális kapitalizmusnak. A menekültek közül sokan részesei lesznek a növekedő kétes munkaerő forrásnak, sok esetben a helybeli munkaerő rovására, akik válaszul erre a veszélyre, az menekültellenes populizmushoz csatlakoznak.

Háború dúlta hazájukat elhagyván, a menekülteket egy álom szállja meg. A menekültek Olaszországba érkezvén nem akarnak ott maradni: sokjuk Skandináviába próbál eljutni. A menekültek ezrei Calais-ban nem elégedettek Franciaországgal, készek életüket kockáztatni, hogy az Egyesült Királyságba léphessenek be. A menekültek tízezrei a Balkánon keresztül, kétségbeesetten Németországba akarnak eljutni. Álmaikat nem vitatható jogként akarják érvényesíteni, és az európai hatóságoktól nemcsak megfelelő élelmet és orvosi ellátást, de szállítást is követelnek választott céljukhoz. Van valami rejtett utópia ebben a követelésben: mintha az európaiak kötelessége volna az ő álmuk megvalósítása – álmok, amik mellékesen a legtöbb európainak is elérhetetlenek…. (bizonyára egy jó csomó dél és kelet európai is szívesebben élne Norvégiában) Pontosan akkor, amikor az emberek szegények, bajban vannak és veszélyben – amikor elvárnánk, hogy a minimum biztonság és jólét elég kellene, hogy legyen – ez az utópia nem tűnik másnak, mint csökönyösségnek. Nos, a kemény igazság, amit a menekülteknek be kell ismerniük, hogy „nincsen Norvégia” még Norvégiában sem.

A befogadó országoknak el kell vetniük a magától érthetően rasszista vagy pro fasiszta gondolkodást, azt, ami „a mi életmódunk megvédéséről” szól. Ha nem így cselekszünk, megnyitjuk az emigráns elleni érzelmek előtt az utat, aminek a legutóbbi megnyilvánulása Svédországban van, ahol a véleménykutatás szerint az emigránsellenes Svéd Demokrata Párt megelőzte a Szociális Demokratákat, mint az ország legnépszerűbb pártja. A szabványos balliberális vonal arrogáns moralizmus, ami szerint abban a pillanatban, amikor kicsit is meg akarjuk „életmódunkat őrizni”, kompromittáljuk álláspontunkat, mivel csupán szerényebb változatát pártoljuk annak, amit az antiemigráns populisták nyíltan magukévá tettek. És valóban, ez az az óvatos elgondolás, amit manapság a centrista pártok magukévá tettek. Ezek elutasítják az emigráns ellenesek nyílt rasszizmusát, de ugyanakkor úgy tűnik, megértik az „egyszerű emberek aggodalmát”, ezáltal egy „racionálisabb” emigráció ellenes politikát vallanak.

Mindazonáltal el kell vetnünk a balliberális hozzáállást. Azok a panaszkodások, amik moralizálják a helyzetet – „Európa közömbös mások szenvedésére, stb.” – csupán az olaj az emigránsellenes brutalitásra. Mindkettőben közös az a feltételezés, ami nem nyilvánvaló, hogy a mi életmódunk nem etikus. El kell kerülnünk a liberális önvizsgálatot. „Mennyi toleranciára vagyunk képesek?” Megtűrünk olyan emigránsokat, akik megakadályozzák gyerekeik iskoláztatását, akik a nőket bizonyos öltözködésre és viselkedésre kényszerítik, akik gyerekeik házasságát maguk intézik, akik a melegek ellen diszkriminálnak? Sosem lehetünk eléggé elnézőek, avagy mindig túl elnézőek vagyunk? Az egyedüli módja e holtponton túl jutni az, hogy átlépünk az elnézésen: nemcsak tisztelnünk kell másokat, hanem annak a lehetőségét kell felajánlani, hogy csatlakozunk velük a közös harcban, mivel problémáink manapság közösek.

A menekültek az ára annak, amit fizetünk egy globális gazdaságban, abban, amiben az áruk - de nem az emberek - szabadon mozoghatnak. A lyukakkal teli határok, külföldiek áradata velejárója a globális kapitalizmusnak. Az európai migráció nem egyedülálló. Dél Afrika, több mint egy millió menekülttel a szomszédos országokból, áprilisban fellázadt, mert a helybeli szegények úgy érezték munkájukat elvesztik. Lesz még több ilyen történet, amit nem csak fegyveres konfliktusok, de gazdasági válságok, természeti katasztrófák, klímaváltozás és a többi okoznak. Volt egy perc a Fukushima atom tragédiában, amikor a japán hatóságok az egész Tokió kiürítésére készültek – több mint 20 millió ember. Ha az bekövetkezik hova mentek volna? Találtak volna helyet Japánban, vagy szétoszlottak volna a világban? Mi van akkor, ha a klímaváltozás észak Szibériát lakhatóbbá teszi és földművelésre alkalmasnak, míg a Szahara alatti Afrika túl szárazzá válik az ottani tömegek támogatására? Hogyan lesz az emberek elosztása megszervezve? Amikor a múltban ilyen dolgok történtek, a szociális transzformációk vadak és spontán voltak, amiket erőszak és rombolás kísért.


Az emberiségnek fel kellene készülnie „plasztikusabb” és nomádabb életre. Egy dolog világos. a függetlenség fogalmát radikálisan újra kell fogalmazni és a globális együttműködés és döntéshozás új módjára lesz szükség.

Elsőként és most, Európának meg kell erősítenie elkötelezettségét a menekültekkel történő méltóságteljes bánásmódban. Ne legyen itt alkudozás: a nagy vándorlások a jövőnk, és az egyetlen alternatíva ezzel az elkötelezettséggel szemben a barbarizmus felújulása, (amit mi a civilizációk összecsapásának is hívunk).

Másodszor - szükséges következménye ennek az elkötelezettségnek – hogy Európának érthető szabályokat és törvényeket kell létrehoznia. A menekült folyamat szabályozása adminisztratív hálózaton keresztül legyen betartva. Ezek az EU összes tagjait magában kell, hogy foglalják, (a Magyarországon vagy Szlovákiában előfordult helyi barbarizmust megelőzendő). A menekülteknek meg kell mondani, hogy biztonságuk biztosítva van, de azzal is tisztába kell lenniük, hogy el kell, hogy fogják azt a végcélt, amit az európai hatóságok kijelöltek számukra. Továbbá az európai törvényeket és társadalmi normákat tisztelniük kell: nem lesz tolerancia vallásos, szexista vagy faji erőszakra. Jogellenes saját vallását és életmódját másra ráerőszakolni, az egyén szabadságát tisztelni kell abban az esetben, ha valaki el akarja hagyni vallását vagy közösségét, stb. Ha egy nő arcát el akarja takarni azt tiszteletben, kell tartani. Ha úgy választ, hogy ezt nem teszi, ennek szabad akaratát garantálni kell. Ezen szabályok elfogadása a nyugat európai életet biztosítják, és ez az ára az európai befogadásnak. Ezek a szabályokat tisztán meg kell fogalmazni, ismertetni és be kell tartani, ha kell, hatóságilag erőltetni – a fundamentalistákkal – és saját rasszistáinkkal szemben - ahol az szükséges.

Harmadszor, egy újfajta nemzetközi katonai beavatkozást kell kitalálni – olyan, ami megkerüli a nem régmúlt neokolonista csapdáit. Irak, Szíria és Líbia esete mutatja, hogy a rosszfajta beavatkozás (Irak és Líbia) valamint a nem beavatkozás (Szíriában ahol a nem beavatkozás látszata alatt külső hatalmak, mint Oroszország és Szaúd-Arábia mélyen be vannak keveredve) szintén holtpontot eredményeznek.

Negyedszerre, ami a legfontosabb és a legnehezebb, szükség van egy radikális gazdasági változásra, ami megszüntetné azokat az állapotokat, amik menekülteket hoznak létre.  A világkapitalizmus működésének reformációja hiányában, a nem európai menekülteket hamarosan követni fogják bevándorlók Görögországból és az Unió más országaiból. Amikor fiatal voltam ezt a szervezett kísérletet a kapitalizmus megváltoztatására kommunizmusnak hívták. Esetleg újra fel kellene találnunk. Talán, hosszú úton, ez az egyetlen megoldás.


PS

Slavoj Zizek egy kutató a London Egyetem Birkbeck Kollégiumában, és az Absolute Recoil (Az Abszolut Visszarugás) és a Trouble in Paradise (Baj a Paradicsomban) könyvek szerzője. Lásd többi írásának listáját ezen a linken.


Köszönet blogtársunknak, aki a fordításom magyarságát átfésülte.

Az eredeti cikk itt#mce_temp_url# található.

http://www.lrb.co.uk/v37/n18/slavoj-zizek/the-non-existence-of-norway

 

A bejegyzés trackback címe:

https://fressstart.blog.hu/api/trackback/id/tr778269556

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

13118 1970.01.01. 01:00:00

sok értelmét nem látom azon rugózni, hogy mi vagy ki váltotta ki a menekültek Európába tartó áradatát. azon se kellene rágódni, hogy ki/mi okozta a polgárháborúkat, ami elől több országból emberek menekülnek. szerintem a valós kérdés: ebben a helyzetben mit lehet tenni itt Európában?

337519 1970.01.01. 01:00:00

Tiszteletem a szerzőnek és köszönet Nektek, little! Egyedül a katonai beavatkozás jelenthet megcsúszást, de belátom, hogy pl. az ISIS másképpen aligha számolható fel - hacsak a jelenlegi támogatói el nem zárnak minden pénzforrást.

337519 1970.01.01. 01:00:00

1. Hmmmm Az elsősegély-nyújtás még nem eredményez gyógyulást. A tüneti kezelés sem.

13118 1970.01.01. 01:00:00

3. Nyírfa2 ez viszont bonyolultabb téma. mást akarnak az oroszok, mást az amerikaiak, mást a kínaiak, és ebbe beleszólna néhány arab ország is. mi legfeljebb ülünk a fotelunkban és pattogatott kukoricát majszolva nézzük, mi fog kisülni mindebből.

337230 1970.01.01. 01:00:00

Igen, pont ez a cikket kerestem. De nem találtam. Szóval jó, hogy feltetted,

199664 1970.01.01. 01:00:00

Little! +++

60145 1970.01.01. 01:00:00

Kicsit sok egyszerre. De érdemes tételről tételre elgondolkozni rajta.

337519 1970.01.01. 01:00:00

4. Hmmmm Persze, hogy bonyolultabb. :) Jól összekuszáltuk már a szálakat, rengeteg a látens motiváció. Én azért érzem magam annyira egyenlőnek, hogy a gondolataimmal hozzájáruljak a komplex rendezéshez, amely az alapoknál kezdődik. Ha azt nem erősíted, nem újítod meg, akkor az építményeid kártyavárként omlanak össze.

13118 1970.01.01. 01:00:00

8. Nyírfa2 nem építettem semmit. :) és fogalmam sincs, mi kellene a komplex rendezéshez. mármint hogy mit kellene tenni az afgánoknál, a szíreknél, az irániaknál ... és így tovább.

Szegény norvég rokon 1970.01.01. 01:00:00

Norvégia! Norvégia gazdag ország. Most, egy emberöltő óta. Karinthy még azt írta, "szegény norvég rokon". A Volvo gyárában 20 évvel ezelőtt volt egy konténer a fölös készletekből, - vagyis egy megrendelés teljesítésekor egyes alkatrészeket akkora rátartással gyártanak, hogy ha selejtet talál a MEO, akkor ne akadjon meg a szállítás. A szállítás után ezek a fölös alkatrészek egy konténerbe kerültek. - A norvégek is ott szoktak válogatni.....(én egy hajócsavart kaptam onnan) Manapság fordult a kocka, a norvégok váltak gazdagabbá. De hogyan? Úgy hogy a norvég (és a holland) hajósok a legjobbak, mert abból kellett megélniük, ami munkát az angolok meghagytak nekik. Ami már a brit gyarmatbirodalom hajósainak büdös volt. Amit még a migránsok nem tudnak, hogy Skandináviában fűteni is kell, és szorgosan tartalékolni a télre. A libekről: Magyarország annak idején komoly hadügyi beruházásokat épített Líbiában, Kadhafi és ifj. Czinege megegyezéseként, amit temészetesen a libek később nem fizettek ki. (a külkereskedő cég pedig itt csődöt jelentett, az állam fizette végül a cehet) Mindazonáltal akik megegyeztek, azok jól jártak. A libek ugyanolyanok voltak, mint ahogy migránsként viselkednek. A gazdag olajvállalatok (pl. a Shell) vezető embereit istenként tisztelték, azután jöttek ők, mint bennszülöttek, a maguk felsőbbségi tudatával, azután a többi arab.....és a magyar munkavállalókat nem vették emberszámba. Valahogy úgy kezelték őket, mint Dubaiban a filippinó és palesztín építőmunkásokat. Nem volt mászkálás a lágerből.....most meg itt őrjöngenek, hogy NO CAMP...... Virág elvtárs s.k.

180524 1970.01.01. 01:00:00

Kösz, Little, ezt a cikket elmentettem, még párszor elolvasom...

337519 1970.01.01. 01:00:00

9. Hmmmm Már hogyne építkeznél azzal, amit és ahogyan írsz! :) Ezzel mindannyian így vagyunk, és akkor ez " csak " az írás.

251002 1970.01.01. 01:00:00

+++++ Kedves Little! Nagyon méltányolom az erőfeszítésedet, hogy az angolul nem beszélők számára is elérhetővé próbálod tenni az ilyen fontos cikkeket!

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 1. Hmmmm 2015. 09. 14. 5:00 Nagyon is érdemes. "Az aki eltörte azé". re 2. Nyírfa2 2015. 09. 14. 5:09 A szerző amolyna "világ TGM". Jól ismert. re 5. maxval bircaman HFQJFHWX 2015. 09. 14. 5:22 Ha jól emlékszem fent volt a Facebookomon is. re 6. pietnik 2015. 09. 14. 5:22 Nagyon köszönöm re 7. Atlasz 2015. 09. 14. 5:55 Igen re 9. Hmmmm 2015. 09. 14. 6:09 Szerintem békén kellene őket hagyni. Nem gondolod? re 10. Szegény norvég rokon (látogató) 2015. 09. 14. 6:30 A norvégek rendes dolgos nép, na meg a sok olaj is jól jött..... re 11. kormos 2015. 09. 14. 6:34 Köszönöm re 12. maiman 2015. 09. 14. 6:48 Bizony, ezt érdemes. re 14. aLEx 2015. 09. 14. 8:09 Köszönöm aLEx

338311 1970.01.01. 01:00:00

Sokoldalú fontos írás, tőle több is van forgalomban. Érdemes megfigyelni, hogy a világ problémáit milyen moderáltan részletezi, anélkül, hogy valaki fejét követelné. Látja a problémákat, igyekszik meg is magyarázni, mi okozza, merre van a kivezető út. Semmi személyeskedés, ez politikai kultúra, nagyon jó dolog ismertetni az ilyen hangvételű cikkeket Magyarországon, mert hiánycikk, nem része a hazai társalgási kultúrának.

13118 1970.01.01. 01:00:00

15. little (szerkesztő) de, békén kell hagyni őket, úgy, ahogyan most vannak.

251002 1970.01.01. 01:00:00

RE: 16. BundiB 2015. 09. 14. 8:47 Egyben mentes a TGM-féle modorosságtól (nagyképűségtől?) és a megmondóemberre jellemző stílusjegyektől is is.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 17. Hmmmm 2015. 09. 14. 8:51 Szerintem gazdasági és kulturális segítség, és hasonló az rendben lenne, de hagyni kel őket polgárháborújuk eldöntésében, hagyni kell diktátorjukat, nem kell őket megtámadni, OK ha mint Afganisztánban, vagy másutt, kiképző tábor van azt le tudjuk bombázni de oda be nem kellett volna vonulni, és folytathatnám. De álmodok, ez sokat a CIA és hasonló szervezetben munka nélkülivé tenne, és levinné a Lockhead részvény árát... Be kell látnunk, hogy a terrorizmus nagy része egy ellenreakció arra amit mi teszünk.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 16. BundiB 2015. 09. 14. 8:47 +

349780 1970.01.01. 01:00:00

Az uniós munkaerőpiac megnyitása több lépésben történt az úgynevezett 2+3+2 formula alapján. Ennek értelmében 2004-ben az EU tagállamai szabadon eldönthették, hogy azonnal megnyitják munkaerőpia­cukat, vagy csupán a későbbiekben teszik ezt lehetővé, extrém esetben pedig a hazai munkaerőpiac torzulásának veszélyére hivatkozva ezt egészen 2011-ig késleltethették! Németország és Ausztria védték leghuzamosabb ideig munkaerőpiacukat az új tagállamokkal szemben - most meg ők vetik a szemünkre, hogy nem vagyunk elég befogadóak a migránsokkal.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 21. Hivatlan (látogató) 2015. 09. 14. 10:16 Hello

13118 1970.01.01. 01:00:00

19. little (szerkesztő) nem vitatom, fogalmam sincs, mi a megoldás, ebben nem vagyok egyedül, Washingtonban se tudják. egy valami biztos: az Iszlám Államnak saját bevételi forrása van, a becslések szerint csak olajeladásból naponta 2 millió dollár. ebből lehet néhány ezt-azt vásárolgatni, de harcászati sikereikben modern fegyvereket is zsákmányolnak, nem is keveset. nagyjából 5-6 országra terjed ki harctéri működésük, Nyugat- és Észak-Afrikától az Arab-félszigeten keresztül Dél-Ázsiáig. önkéntes robbantgató terroristáikkal meg az egész világra, ma már tetszőleges helyen robbantanak. így jutott már egy-egy merénylet Kanadának, Ausztráliának, Belgiumnak, Franciaországnak is. végül: igazad lehet, hagyni kell őket a fenébe, harcolgassanak csak azok ellen, akik ellen csak akarnak.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 23. Hmmmm 2015. 09. 14. 10:35 "Washingtonban se tudják..." Ha itt élnél megijesztene a naivitás és tudatlanság amiben az itteni emberek és politikusok nagy része él. Washingtonban meg az érdekeltségek élnek, az érdek lobbik akik nagyon is tudják mit akarnak. Ami kellen hogy az EU, ha kell, ellentmondana nekik...na de ez sajnos nem történik ehelyett mint boldog pincsi kutya csatlakoznak velük, NATO stb, koalició, ez-az. Gyomorforgató.... Tisztelem a kevés azokat akik semlegesek: Svájc, Ausztria, a Finnek, Svédek.

13118 1970.01.01. 01:00:00

24. little (szerkesztő) "... az EU, ha kell, ellentmondana nekik ... " - igen, biztosan ez lenne a megoldás, ott élsz a közelükben, jól ismered a helyzetet.

301782 1970.01.01. 01:00:00

Kedves little, engedd meg, hogy észrevételeimet ilyen formában szállítsam :) http://valika1.nolblog.hu/archives/2015/09/14/Megiscsak_globalizmus/

301782 1970.01.01. 01:00:00

1-3. Hmmm és Nyírfa nem vetném el a tüneti kezelést. Vészhelyzet (egészségügyi, természeti katasztrófa stb) esetén egy sorrendet mindenképpen muszáj betartani. Először az életmentés, az értékmentés, aztán az okok feltárása, mélyebb összefüggések keresése. Fordítva nem megy, szerintem, mert közben kimúlhat a "beteg", oszt' oda az egésznek az alapja, tétje. Vagyis a létezés!

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 27. Valika 2015. 09. 14. 11:30 Elolvastam posztodat Valika. Én nem dobnám el a globalizmust, sem a kapitalizmust, de azt nyilvánvaló, hogy valahogy, (és ez a legnehezebb), érett a reformációra, ezt a szerző nagyon jól érzi. Mert mi megy ma? Az UN (ENSZ) keresztül blokkok alakulnak, a nagy blokk az US... és az EU csak követi, akkor is ha az rossz útra vezet. Mindig akadnak akik csatlakoznak velük, az afgánok, irakiak, libiaiak megreformálásában, és az eredmény csak rosszabb ami volt. Most a neokonzervatív gondolkodásra utalok. És kinek az érde ez??? Nekünk, a népnek biztosan nem. És hogy a gazdaságra fordítsam figyelmemet, nekem a multik ne gyártsanak semmit úgy hogy munkásaiknak nem létsítenek biztonságos gyárat, ellátást, stb. és még csak véletlenül se alkalmazzanak gyemek munkát és ártasan a környezetnek. Ide kellene azokat a milliárdokat önteni ami a mai hadigépezetek nfenntartásába ömlik.

301782 1970.01.01. 01:00:00

28. little, hát ja.. "kellene" Mármint a milliárdokat tudjuk hogy hova nem kellene... De ehhez nem a migránsok meggyűlölésével, elkeseredett helyzetével, áldozattá válásukkal kéne megadni a gyógyuláshoz nyújtható receptet. A reformokkal egyetértek, az ENSZ egy kiüresedett valami...stb...stb..

13118 1970.01.01. 01:00:00

legfrissebb hír: Angela Merkel szerint meg kell állítani a szír háborút, akár az orosz szövetséggel is. a neten magyarul még nem jelent meg, pedig ez elhangzott a Kossuth rádió "Ütköző este" című adásában.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 30. Hmmmm 2015. 09. 14. 12:40 Haleluja! Szerintem is, az oroszok (és Aszad) bevonásával, ez az áldatlan állapot megszüntethető. Ez a "nem beszélhetünk velük, mert ezek rosszak" viselkedés az idegeimre megy. Ideje hogy Merkel ezt nyélbe üsse, mert az utóbbi időben szerintem kiábrándító volt. Ez a "gyertek NO-ba mi befogandunk", ez olaj volt a tűzre. Befogadni a török, lebanoni, stb táborokból kell, a népvándorlást nem szabadott volna bátorítani.

13118 1970.01.01. 01:00:00

31. little (szerkesztő) ezt a hírt megtudod erősíteni?

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 32. Hmmmm 2015. 09. 14. 13:03 Igen. Lásd a linket: http://www.reuters.com/article/2015/09/12/us-mideast-crisis-syria-germany-idUSKCN0RC0LM20150912 És lásd a NYT mai véleémy darabját ami erre hideg vizet önt. Egy béke ott a ruszkikkal, nem érdek itt. Haragszunk rájuk.... http://www.nytimes.com/2015/09/14/opinion/dont-trust-putin-on-syria.html?action=click&pgtype=Homepage&module=opinion-c-col-right-region®ion=opinion-c-col-right-region&WT.nav=opinion-c-col-right-region

337519 1970.01.01. 01:00:00

27. Valika Nem is vetettem el az elsősegélynyújtást, csak azt állítottam, hogy az nem eredményez gyógyulást.

337519 1970.01.01. 01:00:00

28. little +

337519 1970.01.01. 01:00:00

Szóval az oroszok elérték, amit akartak, már amennyiben igaz, hogy ők állnak a menekültek utaztatása mögött, amit nagyon is el tudok képzelni. Nem baj, a lényeg, hogy ne csak deklarálják a szövetséget, hanem vessenek véget ennek az őrületnek. Merkel van olyan nagy formátumú politikus, hogy kölcsönösen előnyös feltételek mellett tárgyaljon.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 32. Hmmmm 2015. 09. 14. 13:03 Igen. Lásd a linket: www.reuters.com/article/2015/09/12/us-mideast-crisis-syria-germany-idUSKCN0RC0LM20150912

13118 1970.01.01. 01:00:00

36. little (szerkesztő) érdekes. szombati hír, nálunk még nem olvasható.

44711 1970.01.01. 01:00:00

Little, üdvözöllek a kommunizmus híveinek táborában. Én ezt mondom Neked régóta. Nincs más kiút.

349780 1970.01.01. 01:00:00

Tudják ki a kommunista? Aki olvassa Lenin műveit. És ki az antikommunista? - Aki meg is érti.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 39. Cuba Libre c.C. 2015. 09. 14. 15:02 Lassan a testtel. Én a demokráciában bízom, a kapitalizmus megszeliditésében, a nemzetek együtműködésem, nem a nagykutyák követésében. Nyugodtam nevezz idealistának. A kommunizmus szerintem utópia. re 40. Hivatlan (látogató) 2015. 09. 14. 15:07 ez jó.

349780 1970.01.01. 01:00:00

Még hogy Norvégia nem létezik? Már készítik a jégtörőiket, hogy a Spitzbergákra szállítsák az újonan érkező hasznos munkaerőt. Hivatlan (látogató) s.k. (valahogy regisztrálni kellett)

44711 1970.01.01. 01:00:00

41.Little, nem ismerem Zizek írásait, ezt beismerem. Elolvastam a cikket mégegyszer, sok problémát jól lát, de mégis van egy olyan benyomásom, hogy egy szalon-marxistával van dolgunk, aki elsősorban saját magát reklámozza. Jó a cikked, mert fontos problémákat tárgyal és sok mindent lehet megbeszélni ennek kapcsán, de a Marxizmustól egy lépéssel arrébb áll Zizek mondanivalója. Inkább olyan kis liberális ember, aki véletlenül kitalált az ajtón és rácsodálkozik a villamosra.

251002 1970.01.01. 01:00:00

Idézek a cikkből: "Európának érthető szabályokat és törvényeket kell létrehoznia. A menekült folyamat szabályozása adminisztratív hálózaton keresztül legyen betartva. Ezek az EU összes tagjait magában kell, hogy foglalják, (a Magyarországon vagy Szlovákiában előfordult helyi barbarizmust megelőzendő). A menekülteknek meg kell mondani, hogy biztonságuk biztosítva van, de azzal is tisztába kell lenniük, hogy el kell, hogy fogják azt a végcélt, amit az európai hatóságok kijelöltek számukra. Továbbá az európai törvényeket és társadalmi normákat tisztelniük kell: nem lesz tolerancia vallásos, szexista vagy faji erőszakra. Jogellenes saját vallását és életmódját másra ráerőszakolni, az egyén szabadságát tisztelni kell abban az esetben, ha valaki el akarja hagyni vallását vagy közösségét, stb. Ha egy nő arcát el akarja takarni azt tiszteletben, kell tartani. Ha úgy választ, hogy ezt nem teszi, ennek szabad akaratát garantálni kell. Ezen szabályok elfogadása a nyugat európai életet biztosítják, és ez az ára az európai befogadásnak. Ezek a szabályokat tisztán meg kell fogalmazni, ismertetni és be kell tartani, ha kell, hatóságilag erőltetni – a fundamentalistákkal – és saját rasszistáinkkal szemben - ahol az szükséges." Ez mind szép és jó, és a bevándorlónak is el kell fogadnia. De kérdezem én, mi van akkor, ha a bevándorlók mégsem fogadják el. Például a vallási tolerancia kérdésében. Azt erővel rá lehet kényszeríteni egy migránsra, hogy ott éljen, amit számára kijelölnek. Úgy, ahogy... Mondjuk a kvóta szerint Magyarország lesz a hazája és segélyt csak Magyarországon kaphat. De a muszlim vallását köteles vagy tűrni. Te hiába vagy vele szemben toleráns, ha az ő vallása nem az veled szemben. Amelyik pedig erőszakos és harcias módon terjeszkedő. És az időzített bomba, az iszlám terrorizmus máris ketyeg... Mit mondanak erre a liberális széplelkek? Moralizálással az iszlám terrorizmust nem lehet fölszámolni! Hiszen az iszlám terrorizmus maga a vallás, az életmód.

12347 1970.01.01. 01:00:00

Ez egy meglepően visszafogott cikk Zizektől :-) Ha más haszna nincs is a menekült-ügynek, az igen, hogy a legmarxisább marxisták is belátják, hogy nem olyan egyszerű a világ, hogy csak szét kell osztani a vagyont, s már meg is oldottunk mindent. Talán segít másokat is a felismerésben, hogy 1. fejlődési fokozatokat nem lehet simán átugrani 2. világméretű problémákat csak világméretekben lehet megoldani. (Érdekes, hogy tegnap eljutott ehhez a ponthoz az LMP is http://geo.nolblog.hu/archives/2015/09/15/LMP_-_globalizacios_part/) Tudom, hogy minden komolyabb témában van egyrészt/másrészt. Miközben elhangzik olyan vélemény is, hogy hagyjuk csak magukra a diktatúrákat - ezzel elfogadjuk a status quot, hiszen pillanatnyilag valóban kényelmesebb lenne az életünk, ha Líbiában, Szíriában, Irakban a diktátorok lennének hatalmon, elfogadjuk, hogy csak a nagyhatalmi érdekek diktálnak a világon. Az, hogy mennyiben az USA, az oroszok, az olaj-államok a felelősek - csak annyi értelme van vizsgálgatni, hogy mi vezethet a megoldáshoz. Minden konfliktus magában hordozza a megoldás lehetőségét - így most elsősorban Európa, de az egész világ nagy lehetőség előtt áll: a legextrémebb fundamentalisták üldözik az amúgy (nagy többségében) fundamentalistákat; zsidó segélyszervezetek (is) támogatják az arab menekülteket. Európa most megmutathatná, hogy mennyivel több - az amúgy mégis csak legközelebb álló - USA-nál, de itt arról vitatkozunk, hogy csak akkor kell egységes Európa - ha az az én baloldaliságommal azonos; vadul hirdetjük a maximális egyenlőséget, beleértve a vagyonit is - de elfelejtjük, hogy ha ez általános elv (végletes módon amúgy nem lehet az) - akkor igaznak kell lennie az egész világon. Kíméletlen ideológiai harcot folytatunk - s nem vesszük észre, hogy vannak azért általánosabb értékek is, pl. a fenntarthatóság.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 44. aLEx 2015. 09. 15. 1:42 kKedves aLEx nem értem hol a problémád a muszlimokkal. Ezek mennek a moszkba, a keresztények a templomba, a zsidók a zsinagógába. miért lenne ez egy probléma?. Sok más vallás nem von egyenlőséget a férfi és nő között, szűzen szeretné a lányát férjhez adni...miért lenne ez probléma.? Gyerekeik jó részer állami iskolákba jár azonosul a mi értékrenszerünkkel. Itt Kanadában nincsen muszlim probléma. Miért lenne Magyarországon? re 45. Geo 2015. 09. 15. 5:01 Kedves Geo én nagyon beavatkozás, ezalatt fegyveres és arra biztatás ellenes vagyok. Ha országok nem a mi demokratikus rendszerünket választják, Kína, Singapur, Vietnam, stb.... az velem OK. És unom hogy egyes diktaturát befogadunk, a Szaudit, és egyest nem, pl Irak. Igenis békén kelett volna ezeket a diktaturákat hagyni. Nincsen mentség. Igenis valakinek, EU a legjobb, ideje az US nek odamondani, tőlem ez nem elég: "Back off" Ha ezt hallják oda fognak figyelni, mert már az itteni népeknek is elment ettől a kedve. Csak az érdekeltségeknek nem.....

337519 1970.01.01. 01:00:00

46. little +++

251002 1970.01.01. 01:00:00

RE: 46. little (szerkesztő) 2015. 09. 15. 7:03 Kedves Little, a probléma nem az, hogy hova jár templomba. Hallgasd meg erről Keleti Györgyöt! El fogja mondani neked, hogy a muszlimok között kétszer akkora az iskolát feladók aránya, alig harmada a érettségizettek aránya, és kétszer akkora a munkanélküliek aránya. Ezek német adatok. Most pedig egy svéd adat: https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/03/19/sweden-77-6-percent-of-all-rapes-in-the-country-committed-by-muslim-males-making-up-2-percent-of-population/ Az összes nemi erőszak 77,6%-át muszlim férfiak követik el, akik pedig a lakosságnak csak mintegy 2%-át teszik ki. Vagyis a probléma attól még létezik, hogy mecsetbe járnak (vagy nem). Örülnék, ha a problémát nem sepernéd a szőnyeg alá.

199664 1970.01.01. 01:00:00

Az a véleményem,hogy az internacionalizmus bevezetése még arrébb van! Majd ha a muszlimoknak nem az lesz az első,ahol letelepednek,hogy elvárják,hogy (pl. Svédországban!)ha az ő lakóterületükre téved egy nem arab nő,akkor fátyolozza le magát,akkor talán el kell kezdeni gondolkodni a vallások,és eltérő etnikumu emberek egy országban való békés egymásmellett éléséről! Ez a mai helyzet extrém helyzet,de nem ma keletkezett.A világban eluralkodott a gazdsági,és politikai hatalom megszerzésének erőszakos véghez vitele,amelyben a minden erkölcsi meggondolást hganyagoló, kivagyiságot,erőszakos diktátumok a mérvadók! Ezt hívják demokráciának,pedig nem más,mint más népek leigázása,kiirtása És ,úgy látszik,hogy minnél fejlettebb lesz a technika,a termelési eszközök,annál inkább az extrém elhülyülés felé tart az emberiség! Itt mindenki azt harsogja,hogy a szociaéizmus,a kommunizmus milyen ártalmas volt,pedig az pont az ellenkezőjét hirdették! És ,mennyire érdekes ,a farkastörvények,a rablás,a rabszolgatartás,a pénzügyxi,és erkölcsi kizsákmányolás kerülnek előtérbe,és azt szajkózzák,hogy több kapitalizmust! Amikor nálunk ez elhangzott,akkor Mo. viszonylag jólét volt,persze,jobb lét volt a nyugati országokban! Hogy most győzött ,és a világon körbeért a kapitalizmus,általános jólétről,technikai fejlődésről,jó népesség,és társadalompolitikáról nem,de háborúkról,elszegeényedésről,a Föld kizsigereléséről annál többet! Talán ezekre az egyszerű kérdésekre kellene először jó válaszokat adni,mert fegyverrel bnékét,jólétet még eddig globálisan nemigen hoztak az országokra!Ha ilyen néha elő is fordult,arról ma mocskolódva emlékeznek,és pontosan azok,akik azóta már ezt a tünékeny jólétet először tönkretették,majd felszámolták!

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 48. aLEx 2015. 09. 15. 7:32 Mint mondtam ha maga az befogadó, csak névben befogadó, de a muszlimokat megkülönbözteti, akkor lehetnek problémák, mint ahogy az tényleg létezik, pl Franciaországban és másutt az EU-ban. Már többször írtam hogy az EU országok lakossága kevésbé befogadó, ezt nem mint negatívumot írom hanem mint tényt, éppen ezért....mert ez egy kétirányú utca, több lehet a probléma. Nehéz dolog egy muszlim gyereket Ibsen csodálatára nevelni.... Itt É. Amerikában nincsen ilyen probléma, mert ez egy bevándorló ország. Ide Kanadába egy jó magyar barátom jött több éves Svédországi tartózkodás után....oka: a svédek nem fogadták be. A magyart! Jól élt ott, mindenki kedves volt....de a befogadás az más. A befogadás azt jelenti hogy valakit egyenlőnek tekintesz magaddal. Úgy igazában.

251002 1970.01.01. 01:00:00

RE: 50. little (szerkesztő) 2015. 09. 15. 8:32 Magyarázd már meg nekem kedves Little, hogyan lehet az EU befogadó, amikor komoly munkanélküliséggel küzd maga is? Úgy lehet befogadó, hogy csak szarul fizetett munkát tud ajánlani a menekülteknek. Azaz a sorsuk borítékolva van. Persze te ezt nem vagy hajlandó látni. Tudtommal az Egyesült Államokban például egy gyorséttermi alkalmazott nem keres annyit, hogy ő maga be tudjon ülni oda kajálni a gyerekeivel. Na ilyen munka jut arra tifelétek is a bevándorlóknak. Az ilyen bevándorló pedig az amerikai kontinensen is radikalizálódni fog. Csak szerintem te ezt nem vagy hajlandó észrevenni.

csaszi 1970.01.01. 01:00:00

little +++++++ Engedelmeddel itt kerdezem meg ha valaki tudja, a mert mozgasom a NOlon korlarolt.: Vajjon miert nem ir Washingtonbol mar joideje Komuves Anita ????? (Aki hallja adja at)

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 51. aLEx 2015. 09. 15. 11:44 Kedves aLEx, Véleményem az hogy Európában, ahol magas a munkanélküliség, ott jogosan mondhatják hogy nem kellenek a bevándorlók. És igen, a bevándorlók túlnyomó többségére itt is alacsony fizetés vár. Nade a gyerekeinek van jóval több esélye. Ezt a bevándorlók is tudják. Én nem látom itt semmi jelét a radikálozódásnak. A radikálozodás nem egy járható út. A demokratikus út az az. re 49. pietnik 2015. 09. 15. 8:24 Akárhogy is nézem a régi (szcialista vagy kommunista rendszer) az nem volt demokratikus. Okostónik, (Kádár vagy akárki) határozta el mi legyen, nem az nép. Én a demokráciában hiszek, sajnálom de ez a legfontosabb. Hogy nem tökéletes azt el ismerem, de jobb mint a nem demoktatikus rendszer.

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 52. csaszi (látogató) 2015. 09. 15. 11:46 Hello és köszi. Ja én sem tudom. Talán vakáción van....

336586 1970.01.01. 01:00:00

46. little (szerkesztő) 2015. 09. 15. 7:03 Tudjuk, Kanadában csak a cigányokkal van probléma. Európában pedig a muszlimokkal is. Németországban pl. , ahol a multikulti nem jött be. Szereted máséval verni.

199664 1970.01.01. 01:00:00

53 Little! Nekem az az érzésem,hogy most nagyon vitatkozni kellene veled a demokrácia kérdésében.....vagy kivel is?! Ugyanis Kádár volt jó hosszú időn keresztül az egyik legnormálisabb reálpolitikus!Javaslom neked is Moldova Gy:Kádár János c.-ű könyvét! És most,sajna a hirdetett demokrácia nem más,mint okostónik határozata a nép akaratával syzmben,úgy feltüntetve ,hogy az a nép akarata! 36-ra! Nyírfa! Olvassd csak,hogy mit is akarnak az oroszok! ujvilagtudat.blogspot.sk/2O15/O9/putyin-az-isis-nek-tervei vannak És azt sem ártana figyelembe venni,hogy az amerikaiak Szíriában a mérsékelt ellenzéket támogatják,ami végülis az ISIS-hez vezet!! Szíriában 1973 óta van orosz támaszpont,most épül egy légi Latakia mellett,amivel tegnap óta az amerikai sajtó telekürtölte a világot! Az oroszok pedig kijelentették,hogy támogatni fogják Assaydot,nehogy Kadhafi sorsára jusson! Kadhafi,mint tudjuk,úgy bukott mge,hogy amerikai,angol,francia ,olasz bombázások révén vesztette el a belháborút! És a mostani,instabil líbiai vezetés kijelentette,hogy támadni fogja azokat a katonai formációkat,amelyek útját állják a líbiai menekültek kiáramlásának! És ha jól tudom,akkor az oroszoknak éppen nem jól jön a népvándorlás,de Európa villámgyors elzárkózása feléjük terelheti a migrációt! Most majd az lesz a helyzet,hogy embargó fog duplázódni az Oo. ellen,mert nem engedi Asszadot!?

12347 1970.01.01. 01:00:00

46. little (szerkesztő) Tudom, többlet energiát igényel, de kérem, lehetőleg ne egy kommentben válaszolj nekem :-) Az élet sosem egyszerű, s ritkán fekete-fehér. Pl. ha ragaszkodunk a be-nem-avatkozáshoz - akkor szélső esetben azt mondhatjuk, hogy a holokauszt a náci birodalom belügye volt. Csak jelzem, hogy az Öböl-háború (első iraki) ENSZ fennhatóság alatt történt. (Utólag okos az ember: akkor kellett volna Szaddamot eltakarítani.). Egy percig sem vitatnám a "Nyugat" felelősségét - főleg a kolonializmust, majd annak felhagyásával a "hátrahagyott" helyzetet (India-Pakisztán, vonalzóval létrehozott országok, stb.) Különösen érdekes az USA szerepe: a 90-es évekig a két nagyhatalom egyike volt, így nem nagyon válogattak az eszközökben, olyan diktatúrák támogatásában, melyeket a másik ellen fel lehetett használni. Ezután viszont az USA egyedül maradt - s azt azért tudhatjuk, hogy bár az USA alapvetően demokratikus ország, így a legközelebb áll Európához, de nem csak a demokráciát, hanem a saját pozícióját is védi. Viszont ha bárhol gond, konfliktus van a világon - hozzájuk fordul mindenki.(Nem véletlen, hogy egy erős, integrált EU híve vagyok, mely ellensúly még az USA-val szemben is.) Egy elég általános nézetet viszont nem árt tisztázni: az Arab Tavasz-ba nem a Nyugat, nem az USA kavart be - az egy alapvetően világias(abb), felvilágosult(abb), demokratikus(abb) kezdeményezés volt, rendszerint diktatúrák ellen. Az indításhoz elég volt az un. demokratikus, FB-on szerveződő fiatalság - de intézményesülni nem igazán tudott, mert nem voltak szervezeteik, intézményeik - viszont ott volt a papság http://geo.nolblog.hu/archives/2014/09/28/Fundamentalizmus_-_s_nem_csak_az_iszlam/ Demokratikus hagyományok híján nagy volt a zűrzavar - erre példa Irak és Szíria, ahol siitak, szunniták, kurdok, demokraták, diktatúrát kiszolgálók harcolnak egymással - s a dolgok mai állása szerint külső beavatkozás nélkül itt az IS lesz az erő. Ugyancsak tanulságos a Líbiai helyzet - ahol Kadhafi diktatúrája fogta vissza az Európába való be/elvándorlást - s miután fellázadtak Kadhafi ellen, aki közben saját népe ellen folytatott irtóháborút - ez a gát is leomlott. (A dolog pikantériája, hogy kifelé a rendszer egyre inkább konszolidált képet mutatott - tehát nem a Nyugat döntötte meg, - bár a helyzet megváltozott, miután a Hágai Bíróság elfogató parancsot adott ki ellene.) Valószínűleg te onnan jobban látod, mint én: SZVSZ miután az USA többször is megégette magát, így Obama nem akar beavatkozni sehol, ezért is kapott Nobelt - de az biztos, hogy az USA nélkül nincs megoldás. (Sajnos, csak most hívta fel Obama Putyint - már jóval korábban kellett volna. Lehet, az lesz a megoldás, hogy a szíriai közös fellépés ára Kelet-Ukrajnáról való lemondás és az embargó feloldása lehet.)

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 56. pietnik 2015. 09. 16. 4:15 Az hogy MO-n jelenleg egy tökéletlen demokrácia van, és hogy anno Kádár egy "jó" diktátorrá alakult, nem jelenti azt hogy én nem a demokrácia mellett állok. A svaájci, és nyugati fajta mellett. re 57. Geo 2015. 09. 16. 4:29 Érdekes amit ítrsz. De persze ha itt éltél volna 46 évet esetleg másképpen gondolkoznál. És pont most a republikánus elnökjelöltek bemutató parádéja elött. A tudatlanság, mell veregetés ilyesztő. Ezek közül és ezek tanácsadoival, kell majd a világnak számolni. Igen ma még egyed uralomba vannak katonailag. Nos hogy a holokausz és hasonlók, belügyek lennének? Világos hogy nem, a világ felháborodását demonstrálni kell....de persze nem ézért támadták NO-t meg..és abban spekulálni hogy mi lett volna, stb.... én mint mérnök nem megyek bele. Ha mindig tiszán látnánk a jövőt, könnyű lenne mindezt elhatározni. Ha te onnan nem látod hogy Obama keze mennyire meg van kötve, csoda hogy az iráni megegyezést nyélbe tudta ütni, nem fogom neked elmagyarázni, az itteni lobbik félelmetes befolyását a politikára. Az arab tavasz eredményét, a demokratikusan megválasztott iszlám kormányt talán nem az US titkosszolgálat segítségével döntötték meg, de vannak abban a térben más érdekeltségek, akiknek célja ott az ami most van. El kellene határozni, tényleg demokráciát szeretünk, ami szerintem a nép szabad válsztásának eredménye, vagy csak azt aminek az eredménye az ami nekünk tetszik.

199664 1970.01.01. 01:00:00

Little! Kérlek,olvassd el ez alatt a linket,ami,szerintem ,átgondoltabbá fogja tenni,éa érthetőbbé azt,hogy miért történnek a mai migráns események,és mi az a hajtóerő,amely útra visz nőket,gyerekeket,férfiakat,miért akarnak az iszlám elől elmenekülni,és miért éppen nyugatra!! www.magyardiplo.hu Az arab nők a nyugati és az iszlám fudamentalista elnyomás között

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 59. pietnik 2015. 09. 16. 13:55 Elolvastam, érdekes, köszönöm.

199664 1970.01.01. 01:00:00

Csak ennyi!? Nem csak, hogy érdekes,hanem életbevágó!! Ez magyarázat arra is,hogy miért iszlamizálódott vissza az arab világ,és arra is,hogy Mo.-ra miért tért vissza a Horthy-fasizmus!! Itt van az orrunk előtt az ok,és vastagon szívjuk,és fizetjük ay okozatot,erre te anyit monbdassz,hogy érdekes!! És most kérdezem meg itt a nagyközösséget,hogy olvasta-e még valaki,és értette-e ennek a cikknek a lényegét?!

csaszi 1970.01.01. 01:00:00

Kedves little. Mint a multban tobbszor, ugy most is meg kell jegyeznem, hogy szemelyes eletapasztalataim alapjan a norveg nepnek tiszteloje vagyok. Szamos latogatasaim de nem utolso sorban egy norveg hajos tarsasag szolgalataban a karibi tengeri tersegben norveg luxushajon toltott kozel 5 eves szolgalatom a szorakoztato reszlegben, norveg tisztekkel, legenyseggel es polgari szemelyekkel valo egyuttmukodesem erlelte meg bennem ezt a meghatarozast. Orommel olvasom, hogy little posztjaban ezt a temat forditotta a NYT-bol es kulonosen orvendek little vilagneztenek, melyek a hozzaszolasok valaszaiban lathatoan a turelmesseg es jozansag virtusa dicseretemre valo, nezeteimmel egyezo. Ami nem mindig volt de erezheto, hogy az o vilaga is formalodik pozitiv iranyban. . .

csaszi 1970.01.01. 01:00:00

Muszaki hiba!!!!!

23353 1970.01.01. 01:00:00

re 62. csaszi (látogató) 2015. 09. 18. 19:58 +